BẢNG GIÁ HOSTING

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất. Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hệ thống máy chủ vật lý cho Hosting mạnh mẽ với dual CPU Intel Xeon E5 với Full SSD RAID-10, 32 cores và 96GB RAM.

Gói Cá Nhân 1
2GB
Dung lượng
 • Băng thông : 40GB
 • Email : 60
 • Sub domain : 10
 • MySQL : 1
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

139.000 VNĐ/THÁNG

1.668.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
Gói cá nhân 2
3GB
Dung lượng
 • Băng thông : 70GB
 • Email : 120
 • Sub domain : 20
 • MySQL : 3
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

196.000 VNĐ/THÁNG

2.352.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
Doanh nghiệp nhỏ
5GB
Dung lượng
 • Băng thông : 160GB
 • Email : 250
 • Sub domain : 60
 • MySQL : 4
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

285.000 VNĐ/THÁNG

3.420.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
Doanh nghiệp vừa
7GB
Dung lượng
 • Băng thông : 280GB
 • Email : KGH
 • Sub domain : 120
 • MySQL : 10
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

350.000 VNĐ/THÁNG

4.200.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
Doanh nghiệp lớn
8GB
Dung lượng
 • Băng thông : 340GB
 • Email : KGH
 • Sub domain : 180
 • MySQL : 20
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

379.000 VNĐ/THÁNG

4.548.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
Doanh nghiệp lớn
10GB
Dung lượng
 • Băng thông : KGHGB
 • Email : KGH
 • Sub domain : 400
 • MySQL : 35
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

420.000 VNĐ/THÁNG

5.040.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
Thương mại
20GB
Dung lượng
 • Băng thông : KGHGB
 • Email : KGH
 • Sub domain : KGH
 • MySQL : 45
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

700.000 VNĐ/THÁNG

8.400.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ
VIP
30GB
Dung lượng
 • Băng thông : KGHGB
 • Email : KGH
 • Sub domain : KGH
 • MySQL : 55
 • Backup : Free
 • SSL :
 • Server : Việt Nam

939.000 VNĐ/THÁNG

11.268.000 VNĐ/NĂM

ĐĂNG KÝ