Bảng Giá Hosting

Cá Nhân 1
139.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 2GB

Băng thông 40GB

60 Email

1 MySQL

10 Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Cá Nhân 2
196.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 3GB

Băng thông 70GB

120 Email

3 MySQL

20` Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Doanh Nghiệp Nhỏ
285.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 5GB

Băng thông 160GB

250 Email

4 MySQL

60 Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Doanh Nghiệp Vừa
350.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 7GB

Băng thông 280GB

Ulimited Email

10 MySQL

120 Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Doanh Nghiệp Lớn 1
379.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 8GB

Băng thông 340GB

Ulimited Email

20 MySQL

180 Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Doanh Nghiệp Lớn 2
420.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 10GB

Băng thông UlimitedGB

Ulimited Email

35 MySQL

400 Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
TMĐT 1
700.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 20GB

Băng thông UlimitedGB

Ulimited Email

45 MySQL

Ulimited Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
TMĐT 2
930.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 30GB

Băng thông UlimitedGB

Ulimited Email

55 MySQL

Ulimited Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Tập Đoàn 1
1.440.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 50GB

Băng thông UlimitedGB

Ulimited Email

70 MySQL

Ulimited Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay
Tập Đoàn 2
1.680.000 VNĐ

Gói hàng tháng


Dung lượng 70GB

Băng thông UlimitedGB

Ulimited Email

85 MySQL

Ulimited Subdomain

Backup Free

Server Việt Nam

Đăng ký ngay