Tên Miền Việt Nam

Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì DVTK Quản trị tên miền năm đầu DVTK Quản trị tên miền năm tiếp theo Transfer
.vn 200.000 350.000 200.000 100.000 470.000
.com.vn 200.000 260.000 200.000 100.000 360.000
.net.vn 200.000 260.000 200.000 100.000 360.000
.biz.vn 200.000 260.000 200.000 100.000 360.000
.gov.vn 120.000 160.000 200.000 100.000 260.000
.org.vn 120.000 160.000 200.000 100.000 260.000
.edu.vn 120.000 160.000 200.000 100.000 260.000
.pro.vn 120.000 160.000 200.000 100.000 260.000
.info.vn 120.000 160.000 200.000 100.000 260.000
.name.vn 30.000 30.000 20.000 20.000 50.000
Lưu ý:
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
  • Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam về Gooweb = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm
  • Tham khảo ý nghĩa để lựa chọn tên miền phù hợp
  • Tìm hiểu khái niệm về tên miền vui lòng xem
  • Hướng dẫn gia hạn dịch vụ tên miền quý khách vui lòng xem chi tiết