FAQ

FAQ
Quên Mật Khẩu Quản Trị Website

Quên Mật Khẩu Quản Trị Website

Quên mật khẩu quản trị website giờ làm như thế nào để được cấp lại. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để cấp lại mật khẩu quản trị website nhé   Kiểm tra email    Bạn kiểm tra lại email mình đã sử dụng để đăng ký trên hợp đồng với Gooweb. Sử […]

FAQ
Php Hay Wp

WordPress Hay PHP Thuần Tốt Hơn

WordPress hay PHP thuần tốt hơn ? Chọn thiết kế web bằng WordPress hay bằng code thuần PHP là câu hỏi của nhiều khách hàng khi chưa nắm được các kiến thức cơ bản. Nếu như bạn là khách hàng cần thiết kế web và đang được tư vấn làm web trên mã nguồn nào […]